โปรดทราบ (กรณีเป็นนักเรียน)

1. USERNAME ของนักเรียน คือ เลขบัตรประชาชน

(13 หลัก) ที่กรอกมาตอนสมัครสอบ

2. PASSWORD ของนักเรียน คือ หมายเลขโทรศัพท์ ที่กรอก

แจ้งมาตอนสมัครสอบ

3. หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กรุณาติดต่อบัณฑิตแนะแนว

โทรศัพท์ 02-2794808 ในเวลาทำการ 08.00 - 17.00 น. หรือที่ LINE ID : @bdnn